Contact

Scouting St. Rafaël bestaat uit de vereniging en een stichting.

Algemeen
Om spam te voorkomen staan er geen links naar e-mailadressen vermeld, vervang # door @.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging regelt de dagelijkse gang van zaken en is het aanspreekpunt voor vragen van stafleden, ouders en anderen.
• E-mail: bestuur#scouting-strafael.nl
• Postadres: p/a Welschapsedijk 24, 5652 XM Eindhoven
• Voorzitter: Marjon Boonen
• Penningmeester: Bert Cruts
• Secretaris: Noreen Huckriede, 06 82993030 (op werkdagen alleen na 18.00)
• Groepsbegeleider: Lisanne Rintjema en Inge Zwetsloot

Speltakken
De contactadressen van de verschillende speltakken zijn als volgt:
• Bevers Kerkakkerstraat: bevers#scouting-strafael.nl
• Bevers Elburglaan: bevers_elb#scouting-strafael.nl
• Esta’s: estas#scouting-strafael.nl
• Welpen: welpen#scouting-strafael.nl
• Verkenners: verkenners#scouting-strafael.nl
• Scouts: scouts#scouting-strafael.nl
• Explorers: explorers#scouting-strafael.nl

Stichting
De stichting bestaat uit ouders en (oud-)stafleden. De stichting zorgt voor het beheer en groot onderhoud van de blokhutten.
• E-mail: stichting#scouting-strafael.nl
• Voorzitter: vacature

Blokhut en verhuur
De blokhut aan de Elburglaan wordt verhuurd aan andere scoutinggroepen, Jong Nederland en andere verenigingen. Zie pagina verhuur. Vragen? Stuur een e-mail.
E-mail: verhuur#scouting-strafael.nl
Verhuurder: Arno Rovers

Contributie
Heb je vragen over de contributie of de betaling? Kijk op de contributie-pagina op deze website. Of neem dan contact op met onze contributiebeheerder via contributie#scouting-strafael.nl.

Website
Opmerkingen, tips of complimenten over de website? Of wil je wat aanvullen? Stuur een mailtje naar webmaster#scouting-strafael.nl.

Raffeltje
Het Raffeltje is het groepsblad van Scouting St. Rafaël en komt drie maal per jaar uit in een oplage van ongeveer 150 exemplaren. Wil je kopij insturen of een advertentie plaatsen? Mail dan naar: raffeltje#scouting-strafael.nl.

Foto’s
Leuke foto’s voor ons foto-album op de website? Mail de foto’s, bij voorkeur via een link. Zorg dat het mailtje niet groter dan 10 MB is. Mail naar: foto#scouting-strafael.nl