Rafael20Bestuur
Het groepsbestuur van de vereniging St. Rafaël wordt gekozen door de groepsraad, de algemene vergadering van alle stafleden. Het bestuur heeft vele taken, waaronder het coördineren van groepsactiviteiten en het behartigen van de dagelijkse gang van zaken. Ook voor algemene vragen en opmerkingen kunt u bij het bestuur terecht.

 • E-mail: bestuur#scouting-strafael.nl
 • Postadres: p/a Welschapsedijk 24, 5652 XM Eindhoven
 • Voorzitter: David Jansen
 • Penningmeester: Bert Cruts
 • Secretaris: Noreen Huckriede, 06 82993030 (op werkdagen alleen na 18.00)
 • Groepsbegeleider: Roel Guntlisbergen
 • Algemeen bestuurslid: Lieke Cruts en Jaap Kauffeld

rafael02 rafael09 Rafael28 Rafael27

Speltakken
De contactadressen van de verschillende speltakken zijn als volgt:

 • Bevers Kerkakkerstraat: bevers#scouting-strafael.nl
 • Bevers Elburglaan: bevers_elb#scouting-strafael.nl
 • Esta's: estas#scouting-strafael.nl
 • Welpen: welpen#scouting-strafael.nl
 • Verkenners: verkenners#scouting-strafael.nl
 • Scouts: scouts#scouting-strafael.nl
 • Explorers: explorers#scouting-strafael.nl

Stichting
Scouting St. Rafaël bestaat uit de vereniging en een stichting. Deze Stichting is samengesteld uit ouders en oud-stafleden. Zij neemt voor de St. Rafaël onder andere het beheer en groot onderhoud van de blokhutten voor haar rekening.

 • E-mail: stichting#scouting-strafael.nl
 • Voorzitter: Henny van den Dungen

Blokhut en verhuur
De blokhut Elburglaan wordt onder voorwaarden verhuurd aan andere scoutinggroepen, Jong Nederland en andere verenigingen. Neem bij voorkeur contact op via e-mail.

 • E-mail: verhuur#scouting-strafael.nl
 • Verhuurders: Rudy Aarts en Henny van den Dungen

Contributie
Voor vragen of opmerkingen over de contributie kunt u contact opnemen met onze contributiebeheerders via contributie#scouting-strafael.nl, graag naam van het jeugdlid en speltak vermelden zodat wij weten over wie het gaat.

Website
Opmerkingen, tips of complimenten over de site? Of wil je wat aanvullen? Stuur een mailtje naar webmaster#scouting-strafael.nl.

Raffeltje
Het Raffeltje is het groepsblad van Scouting St. Rafaël en komt drie maal per jaar uit in een oplage van ongeveer 175 exemplaren. Wil je kopij insturen of een advertentie plaatsen? Mail dan naar: raffeltje#scouting-strafael.nl.

Foto's
Leuke foto's voor ons foto-album op de website? Mail de foto's of een link naar je eigen picasa-web. Zorg dat het mailtje niet groter dan 10 MB is. Mail naar: foto#scouting-strafael.nl

Algemeen: om spam te voorkomen staan er geen links naar e-mailadressen vermeld, vervang # door @.